Sustainability

Wij vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een gezond en schoon milieu. Samen met het hele team én onze gasten. Ben je nieuwsgierig welke groene ambities wij hebben? Read on.

Daden met Betekenis

SUSTAINABILITY BIJ THE JULY

The July is een reeks authentieke appartement-hotels die gasten verbinden met hun omgeving via mensen, plaatsen en doelen. Centraal in deze verbinding staat het zijn van een maatschappelijk verantwoorde onderneming, en dat is waar onze strategie voor positieve impact om draait.

Als eigenaar-exploitanten ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Wij hebben de controle over onze impact en het is onze verantwoordelijkheid om het juiste te doen voor onze gasten, gemeenschappen, team en planeet. We willen goede buren zijn en een van onze doelen is het reduceren van de CO2-uitstoot tot nul. Dat is een grote, moeilijke en soms ontmoedigende uitdaging. Er is veel ruis over wat goed en slecht is, wie gelijk heeft en wie niet. Onze taak is om door de onzin heen te snijden, zo pragmatisch mogelijk te zijn en ons te concentreren op acties die de grootste positieve impact hebben.

We beweren niet alles te doen, of alles perfect te doen. Maar we streven ernaar om bij de meest verantwoordelijke hotels in de stad te horen: een bedrijf met nul koolstofuitstoot, lokale inkoop en het creëren van echt duurzame gebouwen. Dit alles is alleen mogelijk wanneer ons team de drie essentiële zaken heeft om verandering teweeg te brengen: macht, ambitie, inspiratie. We hopen dat ons hier uiteengezette plan voor positieve impact jullie alle drie biedt.

STRATEGIE VOOR POSITIEVE IMPACT

Onze strategie bij The July is gericht op het positief beïnvloeden van het welzijn van ons team, onze gasten, de gemeenschappen en de planeet. We richten ons op meer dan alleen het verminderen van negatieve impact; we streven ernaar actief bij te dragen aan een gezondere wereld.

Planeet - Duurzaamheid is essentieel voor onze bedrijfsvoering, van het bouwen van onze appartement-hotels tot beleidsvorming en samenwerking met belanghebbenden. We streven ernaar onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door het optimaliseren van water-, afval- en energieverbruik, ondersteund door het verkrijgen van duurzame certificeringen.

Mensen - We geven prioriteit aan de gezondheid en het welzijn van onze teamleden, gasten en lokale gemeenschappen. Deze toewijding weerspiegelt zich in onze gebouw ontwerpen, beleid en operaties, met respect voor mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen.

Bestuur - Onze strategie voor positieve impact is ingebed in de hele organisatie via gestructureerde vergaderingen, beleid en procedures. Dit zorgt ervoor dat duurzaamheid en ethische praktijken centraal staan in onze besluitvorming en organisatiecultuur.

Om onze Positieve Impact Strategie effectief te realiseren, hebben we strategische aandachtsgebieden vastgesteld die zowel Mensen als Planeet dienen, om zo een evenwichtige en duurzame aanpak in alles wat we doen te waarborgen.

POSITIEVE IMPACT OP MENSEN

Team Engagement - We machtigen ons team door persoonlijke en professionele groei, ondersteund door Persoonlijke Ontwikkelingsplannen. Jaarlijkse tevredenheidsenquêtes en daaropvolgende verbeteringsplannen voor afdelingen helpen ons deze betrokkenheid bij te houden en te verbeteren.

Gezondheid & Welzijn - Onze appartement-hotels zijn ontworpen met de gezondheid en het welzijn van belanghebbenden in gedachten, waarbij ventilatie, daglicht, thermisch en akoestisch comfort worden geoptimaliseerd. We promoten ook een actieve levensstijl voor gasten en teamleden met een scala aan voordelen, zoals toegang tot de sportschool.

Gastbetrokkenheid - We betrekken gasten bij onze duurzaamheidsreis via onze website en sociale media, waarbij we initiatieven zoals Hotels for Trees tonen. Deze inspanningen zijn ontworpen om gemakkelijk, eenvoudig en niet-opdringerig te zijn voor gasten.

Gemeenschapsbetrokkenheid - Van de bouw tot de exploitatie, we nemen actief deel aan gemeenschapsevenementen en moedigen interactie met lokale bedrijven en omgevingen aan. Onze gebouwen, onderscheidend en lokaal geworteld, weerspiegelen deze toewijding.

Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie - We zorgen voor gelijke kansen voor alle teamleden en monitoren onze organisatie jaarlijks om verbeterpunten te identificeren. Onze eigendommen zijn toegankelijk en gastvrij voor iedereen.

Mensenrechten - We zijn toegewijd aan het ondersteunen en respecteren van mensenrechten, met beleid en procedures om schendingen te voorkomen. Veiligheid voor alle belanghebbenden, tijdens de bouw en de operaties, is een prioriteit.

POSITIEVE IMPACT OP DE PLANEET

CO2-voetafdruk - Ons doel is in lijn met het Akkoord van Parijs om de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5 ℃, met als streven netto nul tegen 2050. Dit omvat het terugbrengen van operationele koolstofemissies tot nul en het verminderen van ingebedde koolstof in nieuwe activa.

Energiemanagement - Onze energie-efficiënte appartement-hotels zijn ontworpen voor effectieve energiemonitoring en -optimalisatie. We geven prioriteit aan hernieuwbare elektriciteit en, indien haalbaar, aan energieopwekking ter plaatse.

Verantwoorde Toeleveringsketen - We selecteren materialen en producten zorgvuldig, gericht op het verminderen van maatschappelijke en milieu-impact en het aanmoedigen van leveranciers om soortgelijke praktijken over te nemen.

Klimaatadaptatie - We integreren klimaatrisico's en aanpasbaarheid in onze gebouwontwerpen, om toekomstige veerkracht in de operaties van onze appartement-hotels te waarborgen.

Duurzame Locatiekeuze - Onze locatiekeuzes zijn bedoeld om steden en gemeenschappen te bevoordelen, met een focus op brownfield-ontwikkeling en bestaande structuren, en het waarborgen van gemakkelijke toegang tot openbaar vervoer.

Vermindering van Vervuiling & Afval - We streven naar afvalminimalisatie in ontwikkeling en operaties, met een focus op verpakkingsvrije producten, efficiënte afvalscheiding en verminderd afvaltransport.

Waterbeheer - We zetten water-efficiënte functies in onze eigendommen in en monitoren het gebruik om waterbesparing te optimaliseren terwijl het comfort van de gasten behouden blijft.

TOEWIJDING AAN SDG

Onze reis in duurzaamheid sluit aan bij de wereldwijde visie die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze 17 doelen bieden een gedeeld plan voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst. Ze dagen ons uit om een einde te maken aan armoede, onrecht en milieuschade, en leiden ons naar een beter, duurzamer pad.

Bij The July hebben we deze uitdaging omarmd door ons te committeren aan vier specifieke SDG's die diep resoneren met onze waarden en bedrijfsvoering:

SDG 8 - Fatsoenlijk Werk en Economische Groei: Erkennend dat onze sector arbeidsintensief is, richten we ons op productiviteit, innovatie en het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen. Het waarborgen van arbeidsrechten en een veilige werkomgeving voor onze teamleden is van het grootste belang.

SDG 11 - Duurzame Steden en Gemeenschappen: We streven ernaar onze milieu-impact te minimaliseren door effectief afvalbeheer en CO2-reductie, bijdragend aan duurzame steden en een positieve impact op lokale gemeenschappen.

SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie: Onze toewijding strekt zich uit tot het verminderen van voedselverspilling, het bevorderen van recycling en verantwoord gebruik van chemicaliën, en het implementeren van duurzame inkoopbeleid om een duurzame toeleveringsketen te creëren.

SDG 13 - Klimaatactie: Wij zijn toegewijd om ons af te stemmen op de Parijs-Proof doelstellingen, met als doel netto nul uitstoot te bereiken op of vóór 2050. Onze gebouwen zijn ontworpen om zich aan te passen aan klimaatuitdagingen, en we blijven voortdurend bewustzijn creëren over duurzaamheid en klimaatverandering binnen onze organisatie.

SUSTAINABILITY BIJ THE JULY - BOAT & CO

The July - Boat & Co draagt met trots een BREEAM-beoordeling van 'Uitstekend' en is tot in de kern duurzaam. We hebben het volgens de Cradle-to-Cradle principes gebouwd, met duurzame bouwmaterialen die nul afval opleveren. En dan nog iets leuks: het staat in Houthaven, het allereerste klimaatneutrale stadsdeel in Nederland.

Vijf van onze "Sustainability’’ - promises:

- Gekoppeld aan Houthavens innovatieve thermische energie opslagsysteem voor een duurzame manier van verwarmen en koelen.

- De zon werkt hier ook mee: 424 zonnepanelen leveren ons duurzame energie.

- Onze swilltank vangt organisch afval op en tovert het om tot compost, biodiesel en biogas.

- Meer dan 40 plekken voor dieren om te broeden en te leven, plus een hoop nestkastjes voor de vogels en bijen.

- Vessel, onze brasserie, werkt samen met lokale leveranciers en seizoensgebonden ingrediënten om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.


SUSTAINABILITY BIJ THE JULY - TWENTY EIGHT

The July - Twenty Eight werkt hard om de ecologische voetafdruk die komt kijken bij ontwerp, bouw en onderhoud te minimaliseren. Dit is een van de vele redenen waarom we een Green Globe-certificaat hebben ontvangen voor duurzaam ondernemerschap in de horeca. Daarnaast kiezen we onze leveranciers en andere zakenpartners voor ons hotel zorgvuldig uit. 

Vier van onze "Sustainability"- promises: 

- Ons gehele dak bevat zonnepanelen.

- We hebben slimme design aspecten toegepast in onze nieuwe gebouwen, inclusief waterbesparende installaties.

- Schoner en slimmer: ons alternatieve schoonmaak systeem drukt zowel watergebruik als afval.

- Overal in het apartment-hotel scheiden we afval voor optimale recycling.